1396/07/26

آورده‌اند که...

آورده‌اند که روشنک خانوم از اینجا بار سفر را بست‌ و رفت. در مورد بازگشتش چیزی نیاورده‌اند. رد او را که زده‌اند، به وبلاگ دیگری رسیده‌اند. اگر هنوز او را دنبال می‌کنید، به اینجا پا نهید. اگر پا نهادید مثل ارواح سرگردان نباشید، که بی‌خبر می‌آیند و بی‌خبر می‌روند. ردی از خودتان زیر پست‌هایش به جا بگذارید. می‌گویند هر کسی که این کار را نکند به نفرین ابدی روشنک دچار آمده و کچل خواهد شد. حتی شما…

وبلاگم در آدرس زیر

http://roshanakbentesina.kowsarblog.ir